תהליכי צמיחה דיאלוגיים

דף הבית » תהליכי צמיחה דיאלוגיים

הדיאלוג הארגוני הוא תהליך עסקי ייחודי שמכוון להעלאת יכולת הארגון לפתור בעיות מורכבות במציאות של שיבוש מתמיד.

הנחת העבודה הייחודית שלו היא הזמנת כל הגורמים שיש בהם רצון ואחריות ליצור מציאות אחרת להיות שותפים הן בעיצוב התהליך עצמו והן באופי הסוגיות הארגוניות שהוא יפתור.

כיום, זאת הפרקטיקה הייעוצית העדכנית ביותר, היעילה ביותר להנעת שינוי ארגוני.

היעילה ביותר- כי האבחונים והדו״חות לא מעלים אבק במשרד המנכ״ל, אין ישיבות ארוכות כי הן בעצם מפגשי חקר, ניסוי וחשיבה.

תהליך כזה יותר דומה עיצוב משותף ול'ניסוי כלים' עם מנהלים ועם קבוצות המשפיעים הארגוניות (ועדת היגוי), התהליך עצמו והפקת לקחים נרחבת, בה שותפים כלל האנשים הרלוונטיים שיש להם את הרצון והאחריות (Passion and Responsibility) לשינוי החיובי.

הקבוצה הזו בדרך כלל תהיה מורכבת ממנהלים שבידיהם אחריות לפתרון הסוגיה או לשינוי, אנשים בעלי ידע מקצועי או ארגוני רלוונטי, וגם אנשים שביצוע התהליך (implementation) תלוי בהם.

לאחר מכן, מתקיימת הפקת משמעות נוספת, מעשית וממוקדת, שמייצרת ביטוי נראה ונחווה בארגון ברוח חדשה.

כאן אפשר להוריד את המדריך לדיאלוג בשיחות שונות בארגון.

מעניין אתכם לשמוע עוד?